Jornada: Aixecaments topogràfics a partir de drons

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa — UPC

Els passats 19 i 27 d’abril de 2017 Instop va fer a la UPC Manresa una demostració d’aixecament topogràfic mitjançant un dron Aibotix de la casa Leica.

L’activitat es va portar a terme conjuntament amb estudiants i professors del cicle formatiu de grau superior de Projectes de l’Edificació-Caracterització del terreny de l’Institut d’estudis secundaris Lacetània de Manresa; i s’engloba en el marc de col·laboració establert aquest any entre UPC Manresa i l’Institut Lacetània.

El 19 d’abril es van realitzar els treballs de camp que van consistir en:

 • Situació de 6 punts de control (creus pintades a terra amb la condició que fossin visibles des de l’aire) en diferents llocs de la zona a fer l’aixecament topogràfic i amidament mitjançant sistema GPS RTK.
 • Explicacions per part del senyor Toni Garcia, tècnic i pilot de drons de l’empresa Instop de les diferents coses que cal tenir en compte per portar a terme un vol de dron en una finca de cara a generar un aixecament topogràfic de la mateixa.

 

 

 • Vol del dron a la finca objecte de l’estudi topogràfic.

 

 

El 27 d’abril es van realitzar les explicacions del procés que es va seguir en les imatges capturades pel dron de cara a obtenir un model digital d’elevacions de la finca objecte d’estudi. Les fases que es van seguir van ser les següents:

  • Utilització del software Agisoft PhotoScan Professional 1.3.1 Build 4030 (x64), que és un software que permet realitzar el processament fotogramètric d’imatges digitals i genera dades espacials en 3D per a ser utilitzades en aplicacions de SIG, cartografia, topografia, etc. A partir d’aquests software es va fer el següent:

  • Georeferenciació adequada de totes les fotos
  • Generació d’un núvol de punts dens, concretament 32.292.953 punts.

  • Generació d’un ortofotomapa únic de tota la zona estudiada a partir del conjunt de fotografies capturades pel dron.

 • Utilització del software MDT PointCloud 1.1 de cara el tractament del núvol de punts indicat en l’apartat anterior. Aquest tractament té la finalitat d’eliminar tots aquells punts que no siguin representatius del terreny, com per exemple vegetació elevada, cotxes, i altres elements que no siguin constitutius del terreny. Finalment, quan els punts que queden són els adequats es procedeix a generar un Model Digital d’Elevacions i/o una malla, els quals es poden exportar a l’Autocad on podran ser utilitzats pel software de modelització del terreny TCP-MDT.

 

 

Article publicat per l’Escola Politécnica Superior d’Enginyeria de manresa: Jornada: Aixecaments topogràfics a partir de drons.